לא קונים קרן מחקה

לפני שבודקים את התשואה

לא בודקים פערי תשואה בקרנות המחקות? זה יכול לעלות לכם הרבה כסף

לכתבה

לא כל הקרנות המחקות את אותו מדד זהות זו לזו.
קיימים הבדלים בדמי ניהול ומקצועיות הגוף המנהל שלעיתים יוצרים פער של אחוז שלם בתשואה.
כך קורה שמספר קרנות העוקבות אחר אותו מדד יכולות להציג תשואה שונה לחלוטין.

קרנות מחקות זה קסם

לפרטים נוספים פנה ליועץ ההשקעות שלך בבנק

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין להסתמך על המידע האמור לצורך קבלת החלטות השקעה ואין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות. רכישת יחידות תיעשה עפ“י תשקיף ודו“חות מיידיים שבתוקף בלבד. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת. לקבוצת קסם יש עניין במידע המוצג ובנכסים הפיננסים המוזכרים. הצהרת נגישות