חדש בישראל!

הקרן שתפתח עבורך את הדלת לבורסות שנגחאי ושנזן

קסם 1CSI300 (4D) ETF | מס’ נייר 1162783

קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 14.7.20.

תיאור תמצית המדד2

המדד מורכב מ-300 המניות מסוג A-share* הרשומות למסחר בבורסת שנגחאי ובורסת שנזן בסין ונועד לשקף את הביצועים של שוק המניות בסין.

המניות אשר ייכנסו למדד יעמדו בתנאים שלהלן:

 • 1.תקופת מסחר מינימאלית: מניות ChiNext** תקופת מסחר העולה על 3 שנים. עבור מניות Non-ChiNext תקופת מסחר הינה מעל 3 חודשים אלא אם כן, המחזור היומי הממוצע של המסחר במניות אלו הינו בדירוג 30 המניות בעלות הדירוג הגבוה ביותר מבין מניות A-share מאז רישומן למסחר.
 • 2.החברות לא מושעות ממסחר, לא מצויות בהפסדים כספיים ואין תנודתיות גדולה במחירי ניירות הערך של החברות.
 • 3.המניות בעלות ממוצע שווי המסחר היומי הגבוה ביותר בתקופה של שנה.

מבין כל החברות העומדות בתנאים כאמור לעיל, ייכנסו למדד 300 המניות בעלות ממוצע שווי שוק היומי במניה הגבוה ביותר בתקופה של שנה.

 • 0.50% שכר מנהל הקרן 3

 • 0.30% דמי ניהול משתנים3

 • 0.50% שכר מנהל הקרן 3
 • 0.30% דמי ניהול משתנים 3
 • 10 אחזקות עיקריות במדד2

  10 אחזקות עיקריות במדד
 • התפלגות תתי סקטורים במדד2

  התפלגות תתי סקטורים במדד
לסקירה על השוק הסיני לחץ כאן >>
*מניות A-share הינן ניירות ערך של חברות מאוגדות סיניות הנסחרות בבורסות שנגחאי או שנזן. ניירות הערך נסחרים ביואן סיני ויכולים להיסחר רק על ידי תושבי הרפובליקה העממית של סין או תחת משקיעים מורשים בהתאם לדין בסין. **ChiNext - קבוצת מניות הנסחרת בבורסת שנזן מענף הטכנולוגיה העילית והאינטרנט. (1) קרן חדשה שיחידותיה מוצעות לציבור החל מיום 14.7.20. (2) למנהל הקרן ניתן רישיון לשימוש במדד על ידי עורך המדד China Securities Index Co. Ltd. הקרן אינה ממומנת, מאושרת, נמכרת או מקודמת על ידי עורך המדד ועורך המדד אינו אחראי כלל בכל הקשור בקרן, ניהולה או שוויה. (3) מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ני"ע לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות ובהתאם להוראות הדין, על פיהם לא יעלה את שכר מנהל הקרן ו/או את שיעור ההוספה ו/או את דמי ניהול משתנים (להלן ביחד: "השכר") בקרן במהלכה של שנה קלנדרית, אלא רק בתחילתה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיום 29.2.16 אסמכתא 2016-03-037312. אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ או שווק השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף או דוחות המעבר והדיווחים המיידיים שבתוקף. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ. (4D) עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח.