Global extrade גלובל אקסטרייד

חסוך בעמלות! מסחר עצמאי בבורסה עד 1/4 מעמלות המסחר בבנק

איך עובדת המערכת?
X

להצטרפות ופרטים נוספים על GLOBAL EXTRADE, השאירו פרטים

השאירו פרטים ​ונחזור אליכם:

* שדות מסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

*המינימום לפתיחת חשבון מסחר הינו 20,000 ש"ח
Global extrade גלובל אקסטרייד

הכלי שלך למסחר מתקדם

  • גישה למסחר ב-125 שווקים 31 מדינות 24 מטבעות.
  • גישה לשווקי מניות, אופציות, אג"ח, ETF, וחוזים עתידיים
  • חדר מסחר זמין לשירותכם משעה 9:00 ועד 23:00
  • ניכוי מס במקור אוטומטי
Global extrade גלובל אקסטרייד

מאפשר לך לסחור חכם

  • סגור ברווח / סגור בהפסד / סטופ נגרר
  • הגנה מפני יתרה שלילית
  • הודעות דוא"ל והודעות דחיפה על אירועי השוק
  • התראות על תנועת מחירים ושינוי באחוזים

מכל מקום ובכל מכשיר

Iphone / Ipad
מכשירי Android
אפליקציית Windows Phone
Windows 10 Trader
Web Trader

בואו ללמוד על מערכת Global extrade גלובל אקסטרייד

לכל הסרטונים

באקסלנס תשלמו עד רבע מהעמלות בבנקים

לא תשלמו דמי משמורת שנתיים ותוכלו לחסוך מאות שקלים בשנה

מניות תעודות סל
אג״ח בישראל
מניות בחו״ל דמי משמורת שנתיים
הפועלים 0.30% 0.41% 0.44%
לאומי 0.37% 0.40% 0.40%
דיסקונט 0.26% 0.26% 0.39%
אקסלנס
TRADE
0.078% 0.023% אין דמי משמרת שנתיים.
יש תשלום חודשי 15-20 ש״ח
הפועלים
מניות תעודות סל
אג״ח בישראל
0.30%
מניות בחו"ל 0.41%
דמי משמורת שנתיים 0.44%
לאומי
מניות תעודות סל
אג״ח בישראל
0.37%
מניות בחו"ל 0.40%
דמי משמורת שנתיים 0.40%
דיסקונט
מניות תעודות סל
אג״ח בישראל
0.26%
מניות בחו"ל 0.26%
דמי משמורת שנתיים 0.39%
אקסלנס ברוקראז
מניות תעודות סל
אג״ח בישראל
0.078%
מניות בחו"ל 0.023%
דמי משמורת שנתיים אין דמי משמרת שנתיים.
יש תשלום חודשי 15-20 ש״ח
* עמלות ממוצעות בתיק בשווי 200-400 אלף
* עיבוד לנתוני מחשבון עמלות הבורסה, אוגוסט 2018
Global extrade גלובל אקסטרייד

אקסלנס TRADE הינה חברת בורסה מפוקחת ע"י הבורסה לני"ע

Global extrade גלובל אקסטרייד

הכספים שלכם שמורים בחשבון נאמנות וללא יכולת שימוש בכספים לאיש מלבדכם

Global extrade גלובל אקסטרייד

אקסלנס TRADE היא חלק מבית השקעות אקסלנס ומקבוצת הפניקס וכפופה לרגולציה המחמירה של שוק ההון

אקסלנס ודה מרקר

רוצים להתקדם למסחר עצמאי בעד 1/4 מעמלות הבנקים?

השאירו פרטים

* שדות מסומנים בכוכבית הינם שדות חובה

*המינימום לפתיחת חשבון מסחר הינו 20,000 ש"ח

לאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") שמורה הזכות הבלעדית לשנות את הפרטים במודעה ובהתקשרות נשוא ההודעה בכל עת. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
סכום מינימאלי לפתיחת חשבון השקעות הינו 20 אלף ₪. השירות ניתן ללא עלות ללקוחות המנהלים החל מ- 300 אלף ₪ בחשבון ההשקעות. האמור במודעה זו נכון למועד פרסומה בלבד. לגילוי נאות אודות היותה של החברה משווק השקעות ולא יועץ השקעות ולזיקתה למוצרים פיננסיים, ראה לשונית גילוי נאות באתר החברה בכתובת www.xnes.co.il.מחירי העמלות מתבססים על טבלת השוואת עמלות שפורסמה על ידי הבורסה ביום 7.8.18.
גובה העמלות עשוי להשתנות מעת לעת ובין הבנקים השונים ובהתאם להסכמים מול הלקוחות. העמלה באקסלנס מחושבת לפי 1 סנט למניה, מינימום 5$ לעסקה כולל הוצאות צד ג' וברוקר, ובהתאם לעמלה הנהוגה בחברה בגין קניה/מכירה של ניירות ערך הנסחרים בארה"ב בלבד. עלות מינימלית לנייר הערך הינה 10 דולר. מובהר כי גובה העמלות עשוי להשתנות כפי מעת לעת ובהתאם להסכמים מול הלקוחות כפי שייקבע בהסכם פתיחת חשבון עם הלקוח. הצהרת נגישות. לידיעתך במערכות אקסלנס קיים מנגנון אוטומטי לרישום ותיעוד כל פעולותיך או ניסיונותיך לביצוע פעולות וזאת על פי דין, לצרכי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

רוצים להתקדם למסחר עצמאי בכל מקום בעולם?